Sairaudet huomioitava ammatinvalinnassa

Sairaudet huomioitava ammatinvalinnassa

Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Irmeli kehottaa astmaa tai atooppista ihottumaa sairastavia nuoria miettimään realistisesti heille sopivia ammatteja.

Työikäistä astmaa sairastaa noin 10 prosenttia, nuorista 7-9 prosenttia.

Erikoislääkäri Irmeli tutki väitöskirjassaan vuonna 2013 keski-ikäisiä miehiä, jotka olivat sairastaneet astmaa jo nuoresta. Tulosten mukaan sekä lievää ja että vaikeampaa astmaa nuoruudessaan sairastavien miesten työkyky oli alentunut noin 40 -vuotiaana.

Työperäinen altistuminen liittyi astman pahenemisvaiheiden esiintymiseen näillä miehillä, joilla oli ollut suhteellisen vaikea astma nuoruudessaan. Siksi astman huomioiminen työuran suunnittelussa voi olla aiheellista.

– Lisäksi työterveyshuollossa ja muualla terveydenhuollossa olisi tärkeää seurata erityisen hyvin nuorena astmaan sairastuneita, tukea heidän työkykyään ja kiinnittää huomiota heidän työympäristöönsä, sanoo lääkäri.

 

Sopiviin työtehtäviin

Irmeli listaa ammatteja, joissa astma voi vaikeutua: leipuri, kampaaja, puuseppä, hitsaaja, maalari (erityisesti ruiskumaalari), kukkakauppias ja mahdollisesti siivooja. Astman pahenemisen riski on myös maanviljelystyössä, suurkeittiötyössä ja rakennusalalla.

– Jos astma on lievä, ehdottomia rajoituksia ei ole lukuun ottamatta palomiehen työtä. Kansallisen allergiaohjelman Allergiset sairaudet ja ammatinvalinta -suosituksen mukaan ihminen voi selviytyä työssään hyvin lääkityksen, suojauksen ja työterveyshuollon avulla, vaikka työssä on allergiariskejä.

– Jos nuoren astma oireilee lääkityksestä huolimatta, hän tarvitsee neuvontaa. Jos astma on vaikeampi, nuorta pitää valistaa töistä, joissa astma voi pahentua. Hänen on myös saatava tietoa siitä, miten työssä voi vähentää riskiä esimerkiksi hakeutumalla tietynlaisiin työtehtäviin tai suojautumalla, lääkäri painottaa.

 

jobbafrisk.se

Irmeli on löytänyt nuorille tehdyn, ruotsalaisen ammatinvalintasivuston nimeltä Jobba Frisk (www.jobbafrisk.se). Sivustolta löytyy myös englanninkielinen versio.

– Siellä on nuorille astmaatikoille ja atoopikoille hyvää tietoa ruotsiksi ja englanniksi erilaisista töistä ja siitä, miten ne voivat vaikuttaa sairauksiin, kertoo Irmeli.

– On tärkeää, että vanhemmat ja isovanhemmat keskustelevat opinto-ohjaajan ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi nuoren kanssa tämän ammatinvalinnasta. Perhehän tietää parhaiten, miten nuori pärjää astman kanssa, ja miten sairaus oireilee erilaisissa olosuhteissa.

 

15.5.2014

 

 

« Takaisin