Kysymys

Jos sieni-itiöiden määrä huoneilmassa on yli 10 000, onko asunto asumiskelpoinen?

Vastaus

Näytteenoton tulosten tulkinta kuuluu näytteen ottajalle. Ensinnäkin näytteenottomenetelmiä on erilaisia ja havaitut määrät riippuvat menetelmästä. Toiseksi tulkintaan liittyy näytteenottoajankohta ja muut olosuhteet paikan päällä, joten vain näytteen ottanut henkilö kykenee tulkitsemaan tuloksia. Jos näyte on otettu Asumisterveysohjeen mukaan, voidaan tulkinnassa apuna käyttää Asumisterveysoppaassa asetettuja ohjearvoja. Ohjeen mukaan ilmanäyte otetaan Andersen 6-vaiheimpaktorilla vähintään kahdesta huoneesta asunnossa ja sulan maan aikana myös ulkoa. Ohjeen mukaan, jos taajamassa sijaitsevan asunnon talviaikainen sieni-itiöpitoisuus on yli 500 cfu/m3, viittaa tulos mikrobikasvustoon. Sulan maan aikana otettuja sisäilman mikrobipitoisuuksia verrataan ulkoilman mikrobipitoisuuksiin ja tulosten tulkinta perustuu lähes yksinomaan ulkoilma- ja sisäilmanäytteiden mikrobisuvuston vertailuun.


13.04.2012

 

« Takaisin