Tytöt vedessä 

 

Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018

Allergisten sairauksien ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi tarvitaan uudenlaista strategiaa – oireiden hoidosta on siirryttävä ehkäisyn suuntaan.

Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 on koko väestölle, potilaille ja potilasjärjestöille, terveydenhuollon henkilöstölle, viranomaisille ja lainsäätäjille tarkoitettu koulutus- ja valistusohjelma. Sen tavoitteena on vähentää allergioita, lisätä suomalaisten sietokykyä, saada vakavat allergia- ja astmaoireet hoidettua ajoissa sekä yhtenäistää allergian hoitokäytäntöjä.

Ohjelman pääviestit:

  • Tue terveyttä, älä allergiaa.
  • Vahvista sietokykyä.
  • Asennoidu allergiaan uudelleen. Älä vältä allergeeneja turhaan.
  • Tunnista ja hoida vakavat allergiat ajoissa. Estä pahenemisvaiheet.
  • Paranna ilman laatua. Tupakka pois.

Ampiainen 

Nyt on aika jättää sitkeästi elävät käsitykset ja toimintatavat, jotka rajoittavat monen allergisen elämää turhaan. Erilaisia allergiapelkoja ja -muotia hälvennetään rohkaisemalla perheitä täysipainoiseen elämään mm. lopettamalla tarpeeton ruoka-aineiden välttäminen. Varsinkin kaupunkiympäristössä asuvia perheitä kannustetaan terveyttä ja immuunipuolustusta vahvistavaan elämäntapaan, erityisesti luontoliikuntaan.

Vaikeita allergioita ei kuitenkaan väheksytä: tukemalla omahoitovalmiuksien lisäämistä ja omahoitoon sitoutumista terveydenhuollon voimavaroja voidaan suunnata tehokkaammin vaikeiden allergioiden hoitoon ja pahenemisvaiheiden hallintaan.

Allergiaohjelma perustuu laajaan yhteistyöhön, jonka käynnistäjiä ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Kansanterveyslaitos. Ohjelman toteuttamisesta vastaavat Filha ry, Allergia- ja Astmaliitto ry, Hengitysliitto ry  ja Iholiitto ry.

 

Allergiaterveyttä kansalle!

 

Projektipäällikkö Kimmo Saarinen: mitä on allergiaterveys?

Allergiaohjelman ydin (Lääkärilehti 14/2008)

Ajankohtaista-arkisto »