Salbutamoli-astmalääkkeitä voi ostaa kerralla kuukaudeksi

10.4.2020

STM on antanut 9.4.2020 päätöksen, jonka mukaan apteekit voivat toimittaa asiakkaille kerralla enintään kuukauden käyttöä vastaavan määrän salbutamolivalmisteita. Näitä valmisteita käytetään astman hoidossa. Asiakas saa kuukauden lääkemäärästä normaalin Kela-korvauksen.

Lääkeaineiden myynnin rajoituksen tavoitteena on varmistaa salbutamolivalmisteiden saatavuus tasapuolisesti kaikille potilaille koko Suomessa.
 
Päätös koskee niitä salbutamolivalmisteita, jotka löytyvät alla olevasta taulukosta.  Myyntiä rajoitetaan riippumatta siitä, ostetaanko lääke korvattuna vai ei-korvattuna. Päätös on voimassa 13.5.2020 asti.

Jos asiakkaalla on oikeus saada lääkkeestä Kela-korvausta, korvauksen saa apteekissa siitä määrästä lääkettä kuin sitä on sallittua toimittaa eli kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä.

Ne asiakkaat, joiden lääkekatto on ylittynyt, maksavat jokaisesta toimituserästä omavastuuta 0,21 euroa alkavaa viikkoa kohden.  Esimerkiksi 30 päivän lääkemäärästä omavastuu on 1,05 euroa.
 
Lähde: Kela 9.4.2020

 

« Takaisin