Erityisruokavaliot syytä muistaa päivittää kouluille hyvissä ajoin ennen syksyä – allergioiden välttämisdieetit selkiytymässä myös Eksoten alueella

21.6.2019

Kesälomat ovat alkaneet ja lomia seuraa uusi lukuvuosi. Syksy tuo tullessaan osalle perheistä muutoksia päivähoidossa, päivähoidosta kouluun siirryttäessä tai koulu- tai opiskelupaikassa. Joka lukuvuoden alussa sekä hoito-, koulu- tai opiskelupaikan vaihtuessa on vanhempien tai nuoren tärkeää päivittää erityisruokavalioilmoitus keittiölle, jotta vakavasti allergisen ruokavalio toteutuisi tarvittavasti.

Lääkärin tai hoitavan tahon todistus erityisruokavaliosta tarvitaan kertaalleen ruoan valmistavalle keittiölle maito-, vilja- tai henkeä uhkaavan reaktion aiheuttavista allergioista alaikäiseltä. Vuosittaisen päivityksen edellä mainituista allergioista sekä muista vaikeista allergioista vanhemmat tai nuori huolehtivat itse.

Tärkeää on aina päivittää erityisruokavaliossa tapahtuneet muutokset keittiölle, jotta vältytään turhilta välttämisruokavalioilta tai toisaalta lapsi tai nuori saa itselle sopivan ja turvallisen aterian. Lievissä allergioissa ei tarvita tiukkaa välttämistä ja siten ei tarvitse myöskään täyttää ilmoitusta erityisruokavaliosta. Jotta tarvittavat todistukset saa, kannattaa liikkeellä olla hyvissä ajoin.

Kaikki ilmoitusta vaativat erityisruokavaliot ilmoitetaan samalla lomakkeella. Erityisruokavalion ilmoituslomake ja tarkempi ohjeistus on löydettävissä muun muassa Saimaan tukipalveluiden Ruokapalvelut-sivuilta, koulujen Peda.Net -sivustoilta, Eksoten-sivuilta Neuvolan lomakkeista tai omalta terveydenhoitajalta.

Lisätietoja asiasta on saatavissa neuvoloista, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä ruokapalvelusta.
Kansallinen allergiaohjelma 2008–2018 saatiin päätökseen loppuvuodesta. Päätavoitteet ohjelmalla olivat vahvistaa väestön heikentynyttä sietokykyä ja vähentää allergeenien tarpeetonta ja varmuuden vuoksi välttämistä.

– Allergeenin välttäminen vaikeassa allergiassa on edelleen tärkeää, mutta välttämiselle pitää olla oikeat ja täsmälliset perustelut, toteaa Filhan asiantuntijalääkäri professori Erkka Valovirta.

Allergiset sairaudet ovat yleisiä ja haaste kansanterveydellemme, ja ne tuovat vuosittain kustannuksia niin perheille kuin yhteiskunnalle.

Positiivisia tuloksia ohjelmasta oli nähtävillä jo ensimmäisen viiden vuoden aikana, ja sama suunta on jatkunut koko ohjelman ajan. Tämä on tarkoittanut muun muassa helpotusta monen lapsen, perheen ja aikuisenkin elämään, mutta myös yhteiskunnalle matalampia kustannuksia.

Katsausta ohjelman vaikuttavuudesta on käsitelty muun muassa Allergiaterveys-sivustolla, ajankohtaista 23.11.2018 -artikkelissa.

Myös Etelä-Karjalassa on osallistuttu kansalliseen allergiaohjelmaan esimerkiksi koulutuksilla ja muokkaamalla käytäntöjä. Lapsiperheille yksi näkyvistä muutoksista on ollut erityisruokavalioilmoitus-kaavakkeen vaihtuminen sekä sen täytössä ja ilmoituskäytännöissä tehdyt muutokset, jotka otettiin käyttöön syksyllä 2018.

Uusi käytäntö kaavakkeineen aiheutti alussa hämmennystä, kysymyksiä ja epätietoisuutta niin perheissä kuin ammattilaisissa. Alun hämmennyksen jälkeen karkea tuntuma selkiytymisestä ja keittiön kuormituksen vähenemisestä on jo vuoden jälkeen koko valtakunnan tulosten suuntainen, ja voimakkaasti allergeeneihin reagoivat lapset, nuoret ja aikuiset ovat saaneet erityisruokavalionsa mukaiset ateriat.
 
Lähde: Lappeenrannan Uutiset 19.6.2019

 

« Takaisin