Tutkimus: Sisäilman hiukkasten toksisuutta mittaamalla ei pystytä tunnistamaan kosteusvaurioituneita kouluja

15.12.2018

Filosofian maisteri Jenni Tirkkosen väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että sisäilman hiukkasten toksisuutta mittaamalla ei pystytä tunnistamaan kosteusvaurioituneita kouluja, Itä-Suomen yliopisto tiedottaa.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että hiiren immuunisolujen vasteita mittaamalla voidaan tutkia yhteyksiä hiukkasten koostumuksen ja käynnistyvien mekanismien välillä, mutta menetelmä ei sovellu sellaisenaan sisäilmaongelmien selvittämiseen.
 
- Tulokset viittaavat siihen, että sisäilman hiukkaset voivat käynnistää tulehdukseen, oksidatiiviseen stressiin ja solukuolemaan liittyviä reaktioita, mutta kosteusvaurion lisäksi muun muassa maantieteellinen sijainti, vuodenaika ja mahdolliset muut tekijät vaikuttavat voimakkaasti sisäilmasta kerätyn hiukkasnäytteen toksisuuteen, tiedotteessa todetaan.
 
Kosteus- ja homevauriot ovat yksi yleisimmistä syistä huonoon sisäilman laatuun, ja ihmisten altistumiseen vaurioituneissa rakennuksissa tiedetään liittyvän terveyshaittoja, kuten esimerkiksi lisääntyneet hengitystieoireet, -infektiot ja astma. Yliopiston mukaan tämä on erityisen suuri ongelma julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, joissa henkilökunta ja oppilaat viettävät suuren osan päivästään.

- Kosteus- ja homevaurioiden syyt, laajuus ja vakavuus, samoin kuin niihin liittyvät terveyshaitat vaihtelevat suuresti, mikä vaikeuttaa rakennusten korjaustarpeen arviointia. Korjauskohteita on enemmän kuin varoja niiden korjaamiseen, joten korjaushankkeita joudutaan priorisoimaan arvioidun vakavuuden perusteella, tiedotteessa kerrotaan.
 
- Kosteusvaurion vakavuuden arviointiin ei ole kuitenkaan käytössä kuin epäsuoria menetelmiä, ja erityisesti on puutetta keinoista, joiden avulla voitaisiin luotettavasti arvioida vaurion aiheuttamaa riskiä terveydelle.
Tirkkosen väitöskirjatutkimuksen kokonaistavoite oli kehittää käytännön työkaluksi soveltuva sisäilman toksisuuden testaamismenetelmä, jonka avulla voitaisiin tunnistaa terveyshaittoja aiheuttava rakennus.
Tutkimus paljasti, että mikrobiologiset tekijät ja rakennuksen kosteusvaurio vaikuttavat sisäilman hiukkasnäytteen toksisiin ominaisuuksiin, mutta muiden vaikuttavien tekijöiden vuoksi menetelmä ei kykene tunnistamaan kosteusvaurioituneita kouluja tarpeeksi luotettavasti.

Tiedotteen mukaan tulosten perusteella sisäilman toksisuutta mittaavien menetelmien kehittämistä tulisi jatkaa edelleen, jotta löytyisi toimiva ja luotettava tapa avuksi sisäilmaongelmien selvittämiseen.

Tirkkosen ympäristötieteen alaan kuuluva väitöskirja Toxicological Characterisation of Particulate Matter from Moisture-damaged Schools tarkastetaan 19. joulukuuta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.
 
Lähde: Karjalainen / Arttu Koistinen 13.12.2018

 

« Takaisin