Fimea arvioi astmalääke benralitsumabin vaikutuksia ja kustannuksia

27.11.2017

Fimea on käynnistänyt arvioinnin, jossa tarkastellaan uuden astmalääkkeen, benralitsumabin, hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

Arviointi toteutetaan sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessin mukaisesti ja sen on suunniteltu valmistuvan helmi-maaliskuussa 2018.
 
Euroopan lääkevirasto (EMA) on marraskuussa 2017 puoltanut myyntiluvan myöntämistä benralitsumabille. Myyntiluvan myöntämisestä päättää Euroopan komissio.
 
Lähde: Fimean verkkosivut 24.11.2017

 

« Takaisin