Aikuisten astmasta uudet alatyypit

12.6.2017

Seinäjoen aikuisten astmatutkimuksessa on ensimmäistä kertaa Suomessa ja kansainvälisesti pystytty liittämään aikuisten astman alatyyppeihin 12 vuoden ennuste taudin tulevasta käyttäytymisestä.

Seinäjoen aikuisten astmatutkimuksessa on löydetty uudet aikuisten astman fenotyypit. Kullekin klusterille on omanlaisensa ennuste. Seinäjoen tutkimusryhmän vetäjä, professori Hannu Kankaanranta kertoo, että aineistosta on tehty ryhmittelyt klusterianalyysilla ja tulokset ovat selkeät:
 
– Aikuisten astma voidaan jakaa viiteen eri ryhmään: nuhattomien astmaan, tupakoivien astmaan, naisten astmaan, lihavuuteen liittyvään astmaan sekä nuorella iällä alkavaan atooppiseen astmaan.

Nuhattomien astmalle on tyypillistä, että potilas ei kärsi nuhasta, allergisesta tai muunlaisesta. Tupakoivien astmaa sairastavilla on yleensä raskain tupakkahistoria, lähemmäs 30 askivuotta takana.

– Tupakoivien astma –ryhmään kuuluvat ovat tyypillisesti 50-60 –vuotiaita miehiä. Osalle on kehittynyt astman lisäksi keuhkoahtauma.

Naisia ja atoopikot

Kolmas uusi fenotyyppi on naisten astma. Tätä aikuisten astmaa sairastavat ovat tyypillisesti tupakoimattomia 20-60 –vuotiaita naisia.

Neljäs alaryhmä on lihavuuteen liittyvä astma. Tähän ryhmään kuuluvat potilaat ovat yleensä iäkkäämpiä naisia, jotka ovat selvästi ylipainoisia. Heillä on paljon muita sairauksia astman lisäksi.

– Meillä on epäily, että lihavuuteen liittyvässä astmassa taustalla selittävänä tekijänä on systeeminen tulehdus.

Viimeinen aikuisten astman fenotyyppi on nuorella iällä alkava atooppinen astma.

– Tämä on lähinnä perinteistä astmaa. Se alkaa jo noin kolmekymppisenä ja siihen liittyy allergioita, nuhaa ja atopiaa. Osalla oireita on jo lapsuusiällä.

Lisäaiheita tutkimukseen

Nuhattomien ryhmässä kyseessä on usein ei-allerginen keski-ikäinen mies, jolla kuitenkin on tupakkataustaa. Putkissa saattaa olla tukkoisuutta, painoa on saattanut kertyä, mutta keskimäärin menee hyvin.

– Nämä potilaat pärjäävät suhteellisen pienellä lääkityksellä. Heillä on hyvä tai osittainen hoitotasapaino. Näkemyksemme mukaan nuhan puuttuminen selittää pitkälle hyvää tilannetta.
 
Naisten astma on Kankaanrannan mukana mielenkiintoinen ryhmä, sillä potilailla on paljon oireita, mutta he puhaltavat hyviä tuloksia mittauksissa.

– Lääkärin silmissä tilanne voi näyttää hyvältä, mutta potilas on kovin oireinen. Pitää kysyä, mittaammeko oikeilla menetelmillä oikeita asioita.

Naisten astmaa sairastavilla on osittainen hoitotasapaino, ja he käyttävät melko paljon terveyspalveluja.

– Yritämme Seinäjoella hakea laajasti jatkotutkimuksissa ne asiat, jotka liittyvät klustereihin. Etsimme ilman muuta selittävää tekijää naisten astmaa sairastavien oireisiin. Tämän lisäksi jatkossa tullaan keskittymään lihavuuteen liittyvään astmaan sekä tupakoivien astmaan.

Lihavilla ja tupakoivilla astmaatikoilla menee kaikista huonoiten. Suurin piirtein joka toinen on huonossa hoitotasapainossa lisälääkityksestä huolimatta. Lääkityksen teho vaikuttaa näissä ryhmissä olevan heikompi kuin muilla.

Nuorena alkavan atooppiseen astman ryhmään kuuluvat pärjäävät yleensä pienehköllä inhalaatio-steroidiannoksella. Ennuste tähän ryhmään kuuluvalle on hyvä. Hannu Kankaanranta sanoo, että vielä ei olla niin pitkällä, että voitaisiin suoraan tarkasti ohjeistaa potilaita nyt julkaistujen tutkimustulosten perusteella.

– Paitsi että tupakoinnin lopettaminen kannattaa ja ylipainoisen kannattaa pudottaa muutama kilo painosta.
 
Lähde: Hengityskanava / Eeva Vänskä 05.06.2017

 

« Takaisin