Suomalaisprofessoreilta voimakas kannanotto - pieneläinpihoja ja luontoa kaupunkiin!

13.4.2017

Suomalaiset terveyden alan professorit muistuttavat, että kaupungissa asuminen on lisännyt monien tautien riskiä. Professorit toteavat, että terveyttä voidaan tukea edistämällä ihmisten yhteyttä luontoon. Heidän mukaansa luonnon terveyttä suojaavia mekanismeja on tähän mennessä painotettu liian vähän. Pienetkin asiat ovat merkityksellisiä: kaupungeissa voitaisiin lisätä kaupunkiviljelyä ja luontopäiväkoteja.

Suuri joukko suomalaisia professoreita on kirjoittanut yhdessä luonnon terveyshyötyjä painottavan katsausartikkelin Lääketieteelliseen Aikakauskirja Duodecimiin.

Suomalaisten kansanterveyttä todetaan uhkaavan suuri joukko kroonisia tauteja astmasta allergiaan, suolistosairauksista metaboliseen oireyhtymään, sydän- ja verisuonitaudeista syöpään, neurologisista sairauksista mielenterveyden häiriöihin.

Näitä on pyritty ehkäisemään vaikuttamalla tunnettuihin riskitekijöihin.

Riskitekijät selittävät artikkelin mukaan kuitenkin vain osan näistä kroonisista taudeista. Esimerkiksi allergioiden ja ykköstyypin diabeteksen yleistymisen perimmäiset syyt ovat vielä hämärän peitossa.

Professorit muistuttavat, että näille sairauksille on usein ominaista lievä tulehdustila ja immunologinen epätasapaino.

Luonto suojaa terveyttä

Suomalaisista asuu taajamissa jo yli 80 prosenttia.

Uusi elintapa ja ympäristö ovat voineet yksipuolistaa ihmisen mikrobistoa haitallisella tavalla. Tämä on voinut heikentää immuunisäätelyä.

Professorit ehdottavat luontoaskelta tilanteen parantamiseksi ja tutkimuksen kohteeksi.

"Terveyttä voidaan edistää tukemalla ihmisten yhteyttä luontoon", he kirjoittavat.

Artikkelin mukaan luonnon terveyttä suojaavia mekanismeja on tähän mennessä painotettu liian vähän.

Kaupungistunut ympäristö ja elintapojen muutokset ovat professorien mukaan köyhdyttäneet ja yksipuolistaneet mikrobistoamme ja lisänneet tulehduksellisten tautien riskiä.

Suojamme on heikkenemässä

Nykyisillä kaupunkiväestöillä on viitteitä lievästä, pitkäaikaisesta tulehdustilasta, jossa immuunijärjestelmä on epätarkoituksenmukaisen varuillaan.

Immuunijärjestelmä kehittyy voimakkaimmin ensimmäisten elinvuosien aikana ja on silloin eniten altis ulkopuolisille vaikutuksille.

Tutkimuksen mukaan Suomessa lapsuuden maatilaympäristö suojasi niin lapsia kuin opiskelijoitakin allergialta.

Artikkelin mukaan on mahdollista, että vanhempiemme vahva yhteys ympäristön mikrobistoon säätelee vielä nykypolvenkin immuniteettia, mutta suoja tulehdustauteja vastaan saattaa olla heikkenemässä.

Professorit muistuttavat, että eliölajeja katoaa tuhat kertaa nopeammin kuin ennen ihmisen vaikutusta.

"Olemme osa biologista verkostoa, jonka kestävyys on hyvinvointimme edellytys", he kirjoittavat.

Kaupunkiviljelyä ja pieneläinpihoja

Professorit ehdottavat, että Suomessa kokeiltaisiin WHO:n tarttumattomien tautien ohjelman osana Luontoaskel-hanketta, josta on jo hyviä kokemuksia.

Välitulosten perusteella allergiataakka on vähenemässä niin sairauden vaikeuden kuin kustannustenkin osalta.

Professorien mukaan terveyttä tukevaa luontoa voidaan tuoda kaupunkiin. He muistuttavat pienimuotoisesta kaupunkiviljelystä, luontopäiväkodeista ja pieneläinpihoista, jotka voisivat olla osa kaupunkia ja ihmisten arkea.

"Luonnon virkistyskäyttö tukee kansanterveyttä ja kannattaa ottaa huomioon lasten ja vanhusten hoidossa, järjestettäessä terveydenhuoltoa ja suunniteltaessa yhdyskuntia. Kun monimuotoiseen luontoon perustuvat terveyshyödyt otetaan vakavasti, kustannussäästöt voivat olla suuret, professorit toteavat.

Lähde: Heljä Salonen / Iltalehti 12.4.2017

 

« Takaisin