Fimea arvioi seuraavaksi astmalääke mepolitsumabin

11.1.2017

Fimea arvioi injektoitavan astmalääke mepolitsumabin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

Arviointi käynnistetään terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKOn) pyynnöstä, ja se toteutetaan sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessia ja raportointimallia noudattaen. Arviointiraportin on suunniteltu valmistuvan maaliskuussa 2017.

Fimea on aiemmin arvioinut myös toisen biologisen astmalääkkeen, reslitsumabin, hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia vaikean eosinofiilisen astman hoidossa. Reslitsumabi on ensimmäinen uusi sairaalalääke, josta PALKO on päättänyt antaa kansallisen suosituksen.

Fimean mukaan reslitsumabin hoidolliset vaikutukset ovat lumeeseen verrattuna johdonmukaisia, mutta vaatimattomia. Esimerkiksi vaikutuksia elämänlaatuun, astmaoireisiin, astman hallintaan ja uloshengityksen sekuntikapasiteettiin ei voida pitää kliinisesti merkittävinä. Reslitsumabi-hoitoa saaneilla potilailla systeemistä kortikosteroidihoitoa vaativia astman pahenemisvaiheita oli potilasvuotta kohden noin yksi vähemmän kuin lumeryhmässä.

Yhden potilaan reslitsumabi-hoito maksaa vuosittain noin 20 000 euroa. Hoidon lääkekustannukset ovat oleellisesti suuremmat kuin hoidolla saavutetut säästöt muissa terveydenhuollon kustannuksissa ja sairauspoissaoloihin liittyvissä tuottavuuskustannuksissa (800–900 euroa / potilasvuosi).

PALKO alkaa kevään 2017 aikana valmistella suositusta myös mepolitsumabin käyttämisestä eosinofiilisen astman hoidossa ja mahdollisesta kuulumisesta suomalaiseen terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Lähde: Mediuutiset / Erpo Pakkala 10.1.2017

 

« Takaisin