Opinnäytetyö: Atooppinen ekseema – koulutus hoitomenetelmistä

5.1.2017

Tuulia Kukkosen toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä kehitysvammahuollon asumisyksikön henkilökunnan tietämystä atooppisesta ekseemasta ja sen hoidosta.

Kukkonen teki opinnäytetyön osana sairaanhoitajaopintojaan Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) Valkeakoskella. Toiminnallinen osuus järjestettiin koulutustilaisuutena, joka kerätyn palautteen perusteella koettiin informatiiviseksi ja itselle tärkeäksi.

Atoopinen ekseema vaikuttaa merkittävästi sairastavan useaan elämän osa-alueeseen sekä saattaa altistaa univaikeuksille ja masennukselle. Vakavien elämänlaatua heikentävien tekijöiden vuoksi atooppisen ekseeman hyvä hoitotasapaino on ehto sujuvalle arjelle.

Opinnäytyön idea on lähtenyt tekijän omasta mielenkiinnosta sekä asumisyksikön tarpeesta. Työn tarkoituksena on tiedon lisäämisen kautta edistää asumisyksikön asukkaiden atooppisen ekseeman hoitotasapainoa.

Mitä tehdä, kun kutiaa?

Työn teoriaosuudessa on perehdytty uusimpiin hoitosuosituksiin ja tutkimuksiin alalta. Teoriaosuus esiteltiin yksikön henkilökunnalle koulutustilaisuudessa Powerpoint-diojen avulla. Palautteen keräyksessä käytettiin strukturoitua palautelomaketta. Palaute analysoitiin sisällönanalyysillä. Tarkemmin strukturoitujen kysymysten tulokset kvantifioitiin ja avoimemmat avattiin teemoittain. Tutkimustuloksista nousi esiin koulutustilaisuuden tärkeys. Joillekuille aihe oli täysin uusi ja myös kaikki avoimempiin kysymyksiin vastanneet oppivat jotain uutta.

Työhön voi tutustua ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa

Lähde: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK tiedote 4.1.2017

 

« Takaisin