Iloa luonnosta -kampanja sai tunnustusta

1.11.2016

Viidettä kertaa järjestettävä Vihervuosi palkitsi teemavuotensa päätöstapahtumassa Säätytalossa Iloa luonnosta -kampanjan vihervuosimitalilla. Tunnustus myönnettiin viherympäristön hyväksi tehdystä työstä.

Palkitsemisperusteina Vihervuoden johtoryhmän sihteeri Seppo Närhi totesi muun muassa seuraavaa.

”Kaksivuotinen Iloa luonnosta -kampanja tekee tunnetuksi maaseudun luonnon terveysvaikutuksia ja aineettomia ekosysteemipalveluita. Luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta on jo tunnistettu. Luonto virkistää mieltä, lievittää stressiä, vähentää allergioita ja vahvistaa ihmisen terveyttä. Tiedon jalkauttaminen eri kohderyhmille on kuitenkin vasta alkamassa.

Kampanja tekee tärkeää työtä tuomalla esille uusinta tutkimustietoa luonnon aineettomista arvoista. Kampanja kannustaa järjestöjä ja muita toimijoita kehittämään uudenlaisia väyliä ja palveluita maaseudun luonnosta ja terveyshyödyistä nauttimiseen. Pyrkimyksenä on myös luontoon liittyvien hyvinvointipalvelujen ja luontoon pohjautuvan yrittäjyyden tukeminen.

Iloa luonnosta on Maaseutupolitiikan neuvoston Ekosysteemipalvelut -verkoston kampanja, jota vetävät Suomen ympäristökeskus ja Tapio Oy sekä Luonnonvarakeskuksen koordinoima Creen Care -hanke, jota rahoittaa Euroopan maaseuturahasto. Kampanjan koordinaattoreina toimivat Kati Pitkänen SYKEstä ja Airi Matila Tapiosta.”

Lue lisää Iloa luonnosta -sivuilta.

Lähde: Suomen ympäristökeskus 31.10.2016

 

« Takaisin