Kielenalussiedätyshoito voi ennaltaehkäistä lasten astmaoireiden kehittymistä

18.6.2016

Allergian kielenalussiedätyshoito Grazax-tableteilla ehkäisee astmaoireiden kehittymistä lapsilla, joilla on heinän siitepölyn aiheuttama allerginen nuha ja allergisia silmäoireita. Kolme vuotta kestävän hoidon todettiin lievittävän allergiaoireita myös kahden hoidon jälkeisen vuoden aikana.

ALK:n Grazax Astma Prevention (GAP) -tutkimuksen tulokset julkaistiin European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) kongressissa Wienissä. Grazax-valmisteen tehoa verrattiin lumelääkkeen tehoon kolmen hoitovuoden ja kahden vuoden seurantajakson kestäneellä tutkimuksella, johon osallistui yhteensä 812 lasta (ikä 5-12 vuotta). Tutkimus on tähän mennessä laajin kliininen kielenalussiedätyshoidon tutkimus lapsilla.

GAP-tutkimuksen tulokset osoittavat, että:
◾Grazax-hoito vähensi merkittävästi lasten astmaoireita ja astmalääkkeiden käyttöä.
◾Kolmen vuoden Grazax-hoidon hyödyt lisääntyivät hoidon edetessä - kahden vuoden seurantajakson aikana arvioitu riski sairastua astmaoireisiin lähes puolittui
◾Allergiset nuha- ja silmäoireet vähenivät huomattavasti ja vaikutus jatkui Grazax-hoitoa saaneilla vielä kaksi vuotta hoidon päätyttyä
◾Grazax-hoidon saaneilla todettiin muuttuneita allergia vasta-ainereaktioita heinän siitepölylle, mikä viittaa siihen, että valmiste vaikuttaa sairauden etenemiseen estäen ja hidastaen sen luonnollista kulkua.

Tutkimuksen päätavoite oli astmadiagnoosin tekemisen ajankohta keuhkojen toimintakokeella. Tätä päätavoitetta ei kuitenkaan saavutettu.

Saadut tutkimustulokset lisäävät tieteen ymmärrystä allergisista sairauksista. Professori Erkka Valovirta, lastentautien ja allergologian erikoislääkäri, Terveystalo Turku, ja GAP-tutkimuksen kansainvälinen päätutkija kertoo: “Grazaxin avulla voidaan hoitaa lapsia, joiden heinäallergiaa ei saada hallintaan perinteisillä allergisen nuhan hoitomuodoilla. Näemme ensimmäistä kertaa myös sen, kuinka lapsipotilaiden aikaisin aloitetulla kielenalussiedätyshoidolla voimme puuttua heidän allergisen sairautensa luonnolliseen kulkuun.”

“GAP-tutkimus tarjoaa meille uusia tuloksia, joiden mukaan on mahdollista vaikuttaa allergisen sairauden puolustusjärjestelmän häiriöön. Lisäksi se tuo esille, kuinka aikaisen hoidon tarjoaminen lapsille allergiseen nuhaan vähentää riskiä sairastua astmaan,” Valovirta jatkaa.

Tietoa Grazax-valmisteesta

Grazax on allergiaoireiden siedätyshoitomuoto kielenalustablettina. Valmiste on hyväksytty heinänuhan allergiaoireiden hoitoon viidestä ikävuodesta alkaen. Tabletti laitetaan kielen alle, jolloin se imeytyy elimistöön nopeasti. Grazax vaikuttaa tuottamalla hoitavan vasta-ainereaktion ja sietokyvyn potilaan elimistöön, joka ehkäisee tai jopa pysäyttää allergisen reaktion heinän siitepölylle. Valmisteen sivuvaikutukset ilmenevät useimmiten lievänä tai kohtuullisena mutta ohimenevänä kutinana suussa ja/tai korvissa sekä kurkun ärsytyksenä. Ensimmäinen tabletti on otettava hoitohenkilökunnan valvonnassa, jonka jälkeen hoitoa voidaan jatkaa kotona.

Lähde: Pilgrim Oy:n tiedote 16.6.2016

 

« Takaisin