Joulukuu 2019

31.12.2019
Mikrobiomin syntymä

Ihmisen mikrobiomi on monien mikrobiyhdyskuntien kokoelma, joka syntyy jatkuvasti uudestaan tai vähintäänkin muokkautuu merkittävästi. Näin ollen sen "syntymä" on suhteellista. Mikrobiomi uusiutuu jatkuvasti, eri tavoin eri aikoina, eri paikoissa, eri olosuhteissa ja eri isännissä. Se on kuin vesivirta, joka hakee itselleen aina sopivimman uoman. Ravintoaineet ja elimistön metabolia tarjoavat mikrobeille erilaisia edellytyksiä. Joskus eteen tulee esteitä, jotka aiheuttavat radikaalimpia muutoksia. Voimakkaimmin mikrobiomia muokkaavat mikrobilääkkeet, immunosuppressio ja pH:n muutokset. Ihminen on itse pahin vihollinen omalle mikrobiomilleen, eivätkä siinä lääkärit suinkaan ole viattomimmasta päästä. Mikrobilääkkeiden syöminen, mitä vahvempana ja mitä pidempään, on tehokkain keino tuhota suoliston sisäistä elämää ja aiheuttaa häiriöitä mikrobien tasapainoon muuallakin elimistössä. Vaikka mikrobit aiheuttavat tauteja, ne toisaalta huolehtivat myös elämän jatkuvuudesta ja muuntavat kuolemaa elämäksi.


31.12.2019
Sähkötupakan höyry tekee keuhkobakteereista haitallisempia ja saa ne aiheuttamaan enemmän tulehdusta

Tarvitsemme kiireesti lisää tietoa sähkötupakoinnin pitkäaikaisvaikutuksista, jotta ihmiset voivat tehdä tietoon pohjautuvan valinnan siitä, sähkötupakoivatko he vai eivät, kirjoittavat tutkijat Deirdre Gilpin ja Michael Tunney.


17.12.2019
Sara vei allergisen vauvansa bioresonanssihoitoon – hoito-ohjeet olisivat voineet saattaa lapsen hengenvaaraan

MOT ja Spotlight tutkivat yhdessä bioresonanssihoitoa. Koehenkilöiden oikeita sairauksia bioresonanssi ei havainnut, sen sijaan heidän elimistöistään kerrottiin löytyvän esimerkiksi erilaisia sienirihmastoja tai loisia, joita tiede ei tunne.


16.12.2019
5 uutta potilasta joka päivä – tulehdukselliset suolistosairaudet yleistyvät Suomessa huippuvauhtia

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin voi sairastua missä iässä tahansa. Nuorimmat potilaat ovat alle 1-vuotiaita, ja keski-ikäisten kohdalla voidaan puhua jo kansantaudista.


6.12.2019
Päiväkoteihin halutaan lisää luontokosketusta ja kasviksia – lasten mikrobisto rikastuu, vastustuskyky voi vahvistua koko elämäksi

Päiväkodeille tehty toimintamalli tähtää terveempiin lapsiin ja ympäristövastuuseen.