Tupakkalaki puhdisti ravintoloiden ilman

21.5.2015

Ravintoloiden tupakointikielto on vähentänyt merkittävästi tarjoilijoiden altistumista tupakansavulle ja samalla heillä työssä esiintyvää hengitystie- ja silmäoireilua, osoittaa Helsingin yliopistossa 28.5. tarkastettava väitöstutkimus. Tutkimus osoitti myös, että kaikissa viidessä pohjoismaassa tarjoilijoilla on kohonnut riski sairastua syöpään.

Tupakansavulle altistuminen lisää merkittävästi riskiä sairastua syöpään sekä sydän- verisuoni- ja keuhkosairauksiin. Suomessa tupakoinnin kieltäminen työpaikoilla vuonna 1995 on suojannut tehokkaasti niin työntekijöitä kuin asiakkaita tupakansavulle altistumiselta. Ravintolatyöntekijät jäivät vielä tämänkin jälkeen ammattiryhmäksi, joka muista poiketen altistui työssään tupakansavulle.

Vuonna 2000 Suomessa tuli voimaan ravintoloita koskeva tupakkalaki, jonka mukaan ravintoloiden tuli varata osa asiakastiloista tupakoimattomille asiakkaille. Siitä alkaen tupakointikielto on edennyt asteittain vuoteen 2007 saakka, minkä jälkeen tupakointi kiellettiin kokonaan ravintoloiden yhteisissä asiakastiloissa.

Väitöstutkimuksessaan LL Jere Reijula arvioi ravintoloita koskevan tupakkalain toteutumista ja sen vaikutuksia ravintolatyöntekijöiden altistumiseen tupakansavulle työssä. Väitöstutkimuksessa myös verrattiin osittaisen tupakointikiellon ja totaalikiellon eroja työntekijöiden tupakansavulle altistumisessa sekä arvioitiin ravintolatyöntekijöiden riskiä sairastua syöpään viidessä pohjoismaassa.

 
Altistuminen väheni kunnolla täyskiellon jälkeen

Tutkimusta varten toteutettiin kuusi valtakunnallista kyselytutkimusta vuosina 1999 - 2010. Kysely lähetettiin vuosittain ravintola-alalla toimiville Palvelualojen ammattiliitto PAM:in jäsenille. Tupakansavulle altistumista arvioitiin kyselyjen lisäksi myös ravintoloissa tehdyillä sisäilman nikotiinipitoisuusmittauksilla kolmella paikkakunnalla (Helsinki, Jyväskylä ja Lappeenranta).

Ravintolatyöntekijöiden riskiä sairastua syöpään tutkittiin viiden pohjoismaan yhteisestä syöpärekisteristä (Nordic Occupational Cancer eli NOCCA-aineisto). Tietokannan 14,9 miljoonan henkilön joukosta poimittiin tarjoilijat, 16 134 miestä ja 81 838 naista. Heillä myöhemmin todettujen syöpien määrää verrattiin muussa väestössä ilmaantuviin syöpätapauksiin. Miestarjoilijoilla todettiin yhteensä 3 100 ja naistarjoilijoilla 16 288 syöpätapausta.

Tutkimus osoitti, että kun tupakointia ei vuonna 2000 aluksi kokonaan ravintoloissa kielletty, tupakansavulle altistuminen kyllä väheni mutta aluksi hitaasti: vuosina 1999 - 2007 tupakansavulle yli 4 tuntia työvuoron aikana altistuneiden määrä laski 46 prosentista 24 prosenttiin, ja samana ajanjaksona tupakansavulle altistumattomien ravintolatyöntekijöiden määrä puolestaan lisääntyi 34 prosentista 54 prosenttiin.

Kun ravintoloissa kiellettiin tupakointi kokonaan v. 2007, altistuminen väheni nopeasti: vuosina 2007 - 2009 tupakansavulle altistumattomien määrä kasvoi 54 prosentista 82 prosenttiin – suurin kasvu, 7 prosentista 69 prosenttiin, todettiin pubien ja yökerhojen työntekijöillä. Yli 4 tuntia tupakansavulle altistuneiden määrä laski samana ajanjaksona 24 prosentista 4 prosenttiin.

Tupakansavulle altistumisen väheneminen vaikutti myös työntekijöiden hengitystie- ja silmäoireiluun. Vuosina 2007 - 2009 ravintolatyöntekijöiden hengitystieoireiden esiintyvyys laski 18 prosentista 4 prosenttiin ja silmäoireiden 23 prosentista 6 prosenttiin.

Ravintoloiden sisäilman mittauksissa todettiin, että keskimääräinen nikotiinipitoisuus laski vuosina 2004 - 2010 tasosta 11.7 μg/m³ tasolle 0.1 μg/m³. Suurin lasku todettiin pubeissa.

 

Syöpiä muita yleisemmin

Ravintolatyöntekijöillä ilmenee syöpiä muita yleisemmin. Miestarjoilijoilla syöpiä ilmenee noin puolitoista kertaa ja naistarjoilijoilla 1,1-kertaa yleisemmin kuin muulla väestöllä. Suurin riski muuhun väestöön verrattuna on syövissä, jotka liittyvät alkoholin kulutukseen. Suurin ylimääräisten syöpätapausten määrä miestarjoilijoilla oli keuhkosyövässä ja nielusyövässä, naistarjoilijoilla keuhkosyövässä ja kohdunkaulan syövässä.

– Tarjoilijoiden kohonnut syöpäriski voi johtua siitä, että tarjoilijat tupakoivat muuta väestöä yleisemmin, altistuvat työssään tupakansavulle ja käyttävät alkoholia muuta väestöä enemmän, Reijula arvioi.

Hän huomauttaa, että tutkimuksessa nähtiin tämänhetkinen tilanne tarjoilijoiden syöpien ilmaantuvuudessa; tupakkalain vaikutukset näkyvät syöpätilastoissa viiveellä:

– Tarjoilijoiden riski sairastua etenkin keuhkosyöpään tulee todennäköisesti tasaantumaan muuhun väestöön nähden.

LL Jere Reijula väittelee 28.5.2015 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The Impact of Tobacco Legislation on Restaurant Workers’ Exposure to Tobacco Smoke in Finland". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum Helsinki 1, Luentosali 2, Haartmaninkatu 8. Vastaväittäjänä on professori Pekka Puska, THL, ja kustoksena on professori Kari Reijula.

 

Lähde: Helsingin yliopiston tiedote 21.5.2015

 

« Takaisin