Yläkoulussa kannattaa panostaa tupakoinnin ehkäisyyn

8.1.2015

Alaikäisten tupakointia voidaan vähentää puuttumalla järjestelmällisesti yläkouluikäisten tupakkakokeiluihin ja tukemalla varhaista lopettamista. Tupakkaan ja tupakankaltaisiin tuotteisiin tutustutaan Suomessa tyypillisesti yläkouluiässä. Moni yläkouluikäinen tupakoija osoittaa jo merkkejä riippuvuudesta. Harva saa kuitenkaan kouluterveydenhuollosta kehotuksen tupakoinnin lopettamiseen.

Seitsemäsluokkalaisista tupakointia on kokeillut 26 prosenttia, kun vastaava osuus yhdeksäsluokkalaisilla on 55. Päivittäin tupakoivien osuus kasvoi vastaavasti yläkoulun aikana kahdesta prosentista 11 prosenttiin. Kokonaisuudessaan yläkoulussa päivittäin tupakoivia oli seitsemän prosenttia. Tupakoimattomista neljä viidestä ei osoittanut kiinnostusta tupakoinnin aloittamiseen.

Tulokset selviävät Global Youth Tobacco Survey (GYTS) -tutkimuksen Suomea koskevasta maaraportista. GYTS on maailmanlaajuinen koululaistutkimus 13–15-vuotiaille nuorille. Vuoteen 2014 mennessä kysely oli tehty 186 maassa. Suomessa GYTS toteutettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2012 ja siihen osallistui 67 yläkoulua eri puolilta Suomea.

 

Tieto tupakan haitoista tavoittaa hyvin yläkoululaiset

Viimeisen vuoden aikana 78 prosentille oppilaista oli kerrottu oppitunnilla tupakoinnin vaarallisuudesta. Oppilaista 27 prosenttia kertoi, että koulussa oli järjestetty viimeisen vuoden aikana tupakointia käsitteleviä tapahtumia tai oma luokka oli osallistunut tupakoimattomuutta tukevaan kilpailuun.

Terveyskasvatuksessa ja terveyden edistämisessä on tarpeen vastata paremmin nuorille tarjolla olevien tuotteiden muuttuvaan kirjoon. Savukkeiden haitoista on onnistuttu viestimään hyvin, mutta suhtautuminen muihin nikotiinituotteisiin kuten nuuskaan erotteli vastaajia: pojista merkittävästi pienempi osuus (66 prosenttia) kuin tytöistä (81 prosenttia) piti nuuskaa varmasti terveydelle haitallisena. Tässä tutkimuksessa 27 prosenttia pojista oli kokeillut nuuskaa. Nykyisin sitä käytti 13 prosenttia, päivittäin kolme prosenttia. Kokeilleiden ja käyttäjien osuudet kasvoivat yhdeksättä luokkaa kohti.

Sähkösavukkeita oli kokeillut 15 prosenttia oppilaista, pojat yleisemmin kuin tytöt. Sähkösavukkeita käytti nykyisin viisi prosenttia oppilaista, päivittäin yksi prosentti. Myös sähkösavukkeita kokeilleiden ja käyttävien osuudet kasvoivat seitsemännen ja yhdeksännen luokan välillä, päivittäiskäyttö pysyi kuitenkin samalla tasolla.

 
Varhaiseen lopettamisen tukeen panostusta

Tupakoivista yläkoululaisista 54 prosenttia halusi lopettaa tupakoinnin ja 66 prosenttia oli tehnyt lopetusyrityksen viimeisen vuoden aikana. Joka kolmas tupakoivista tai jo lopettaneista oli tuntenut itsensä riippuvaiseksi tupakoinnista. Kuitenkin 80 prosenttia nykyisin tupakoivista osoitti jo joitakin merkkejä tupakkariippuvuudesta.

Nykyisin tupakoivista ja jo lopettaneista 68 prosenttia oli saanut kehotuksen tupakoinnin lopettamiseen. Yleisimmin kehotus oli saatu ystävältä (27 prosenttia). Kouluterveydenhuollosta lopetuskehotuksen ilmoitti saaneensa vain neljä prosenttia.

- Tupakoivan nuoren lopettamishalukkuus ja tuen tarve tulisi aina selvittää. Mini-intervention toteuttaminen vastaanotolla vie lyhimmillään muutaman minuutin, kannustaa THL:n asiantuntija Hanna Ollila.

64 prosenttia yläkoululaisista oli itse kannustanut jotain tuntemaansa tupakoivaa henkilöä lopettamaan. Nuorten oman aktiivisuuden ja vertaistuen hyödyntäminen voivat auttaa kouluja löytämään uusia toimivia tapoja nuorten tupakoinnin lopettamisen tukemiseen.

 

Nuorilta tukea hinnankorotuksille

Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten suhtautumista tupakkapoliittisiin toimenpiteisiin. Yläkoululaisista 67 prosenttia oli sitä mieltä, että tupakoinnin aloittaminen olisi harvinaisempaa jos tupakkatuotteiden hintaa korotettaisiin tuntuvasti. Kuvallisten terveysvaroitusten tehoon uskoi 48 prosenttia ja koulujen tupakointikieltojen tiukkaan valvontaan 46 prosenttia vastaajista. Oppilaista 75 prosenttia oli sitä mieltä, että nuorten parissa työskentelevien pitäisi olla tupakoimatta työaikana.

Tupakansavulle altistumiseen suhtauduttiin kielteisesti: 70 prosenttia yläkoululaisista piti epämiellyttävänä sitä, jos joku tupakoi lähellä. 64 prosenttia oppilaista kuitenkin altistui tupakansavulle joka päivä julkisilla ulkoalueilla ja kuusi prosenttia kodin sisätiloissa.

 

Lähde: THL:n tiedote 8.1.2015

 

 

« Takaisin